KHỐI VĂN PHÒNG

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 10 - 12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 10 - 13 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 9 -12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 15 - 20 Triệu

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 13 -18 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 12 -18 triệu

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2023

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 13 - 18 triệu

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2023