CHÚNG TA VẪN BIẾT RẰNG, LÀM VIỆC VỚI MỘT ĐOẠN VĂN BẢN DỄ ĐỌC VÀ RÕ NGHĨA DỄ GÂY RỐI TRÍ VÀ CẢN TRỞ VIỆC TẬP TRUNG VÀO YẾU TỐ TRÌNH BÀY VĂN BẢN.

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu "Nội dung, nội dung, nội dung" là nó khiến văn bản giống thật hơn, bình thường hơn.

R.801, Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 22 207 918
Fax: (84-24) 22 207 919