VIDEO CÔNG TY

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA CNVGROUP

Bộ phim ngắn được dựng và hoàn thành vào cuối năm 2019 với nhiều tư liệu quý giá, giúp Quý khách hàng, đối tác có cái nhìn chân thực và rõ nét về Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Việt, bộ phim đánh dấu một thời kỳ trưởng thành đáng tự hào của CNVGroup trên các lĩnh vực kinh doanh và cải thiện hệ điều hành.