HỆ THỐNG ROBOT RỬA CHI TIẾT MÁY

HỆ THỐNG ROBOT RỬA CHI TIẾT MÁY

Hệ thống robot rửa được nghiên cứu và phát triển trong tình trạng công nhân nhà máy tốn nhiều thời gian và công sức để làm sạch các chi tiết máy sau gia công. Sản phẩm đem lại năng suất cao gấp 10 lần so với làm việc bằng tay với 4000 sản phẩm trên 2 ca làm việc.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểmVinh Phuc

Categories:

Tags: Completed, automation, washingmachine,