HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOGO THƯƠNG HIỆU

Tài liệu này là tài sản của CNVGroup

Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo CNVGroup giải thích ý nghĩa thương hiệu, bên cạnh đó tài liệu này sẽ giúp bạn sử dụng logo CNVGroup một cách khoa học, hợp lý, bao gồm hướng dẫn trình bày thiết kế, những quy định cần tuân thủ và tránh khi in ấn, dàn trang… Bên cạnh đó chúng tôi đính kèm các font chữ sử dụng trong bộ nhận diện thương hiệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOGO CNVGROUP