NỘP HỒ SƠ

KCN Bờ Trái Sông Đà - TP. Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Lương: 15 - 20 Triệu

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 13 - 18 triệu

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 15 - 25 Triệu

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 9 -12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 12 - 15 triệu

Hạn chót nộp hồ sơ:

Nhà máy sản xuất – đường E3, khu E, KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên.

Lương: 10 - 12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 10 - 12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 9 -12 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tòa nhà SILVER WINGS, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Lương: 10 - 13 TRIỆU

Hạn chót nộp hồ sơ: