XÂY DỰNG SÂN BÓNG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

XÂY DỰNG SÂN BÓNG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Vị trí: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thời điểm thi công: 2020

Thời gian thi công: 3 tháng

Yêu cầu khách hàng: Thiết kế & thi công sân bóng đá & hệ thống phụ trợ

XÂY DỰNG SÂN BÓNG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Phân loại dự án:

Tags: Dự án xây dựng, sân bóng, dự án mới,