Vector là nhà sản xuất máy đánh dấu trên kim loại dùng công nghệ khí nén và sóng siêu âm. Máy khắc chữ hoa, chữ thường, số, 18 biểu tượng. Khắc tối đa chuỗi 36 ký tự phụ thuộc vào diện tích và cỡ chữ, số. Dot Peen Marking - đánh dấu điểm là một phương pháp viết các ký tự và mã 2D gồm các vết lõm trên bề mặt phôi gia công bằng cách dập trực tiếp đầu mũi khắc dao động. Air Pen Marking Machine sẽ di chuyển đầu mũi khắc bằng áp suất khí nén. Ultrasonic Pen Marking Machine sự dao động của sóng siêu âm được tạo ra trong các phần tử áp điện sẽ được truyền đến mũi khắc.

 

Đang xử lý...